معرفی نرم افزار Symantec Risk Automation Suite

نرم افزار SRAS خودکار و هماهنگی در امنیت IT شرکتها و مدیریت ریسک پذیری در سازمان را امکان پذیر می سازد. با SRAS ساده و مدیریت تنظیمات پایهای در هماهنگی شبکه، مدیریت گزارشات آسیب پذیری سازمان را با پیروی از مقررات سازمانی قادر میسازد. این توانایی بر اساس جمع آوری عوامل پایهای و هماهنگی سیستم عاملها در زمینه سخت افزاری، نرم افزاری، اعتبار SCAP و ثبت سازمان می باشد.

مزایای کلیدی این نرم افزار:

- اجرای پشتیبان گیری از Portal با مدیریت متمرکز و گزارش دهی در برابر امنیت یکپارچه بدون طراحی SOA امکان پذیر می باشد.

- کشف سریع بد افزارها در کل شبکه حتی در زمانی که قسمتی از دامنه نیز شناخته شده نیست.

- مدیریت آسیب پذیری:SCAP مبتنی بر تشخیص آسیب پذیری و گزارش گیری برای سیستمهای عامل، زیر ساختها، برنامه های کاربردی شبکه و پایگاه دادهها را قادر می سازد.

- مدیریت سیاست گذاری و نظارت بر تنظیمات سیستم: حفظ دقیق از پیکره بندی و تنظیمات سیستم از جمله نصب نرم افزار و حساب کاربری بر اساس تغییرات SCAP در سیستم نیز سازگار می باشد.

مشخصات کلیدی  این نرم افزار:

- هزینه کم برای کاربران.

- بهبود در وضعیت امنیت.

- امکان استفاده آسان برای کاربران.

- زمان واقعی و دقیق در پایداری (visibility) شبکه شما.

- شناسایی مدیریت شبکه و Deviceها از غیر آن.

- امکان ردیابی از نفوذ به شبکه.

- آگاهی از موقعیت در شبکه.

- بهبود در صحت اطلاعات در سازمان.

- بهبود در مدیریت ریسک پذیری.

 

 

 ALMA Co. Design@almanet.ir - Iran Legrand Distributor